Perilaku Yang Sesuai Dengan Sila Kelima Pancasila

tirto.id – Transendental pengamalan sila ke-5 Pancasila dapat diterapkan di mana saja, mulai berpangkal di masyarakat, tempat bermain, hingga lingkungan sekolah.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pilar ideologis bagi bangsa Indonesia. Pancasila bisa diterapkan intern arwah sehari-hari, misalnya dalam mileu masyarakat, termasuk Sila ke-5 yang berbunyi: “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta nan terdiri dari dua alas kata, yakni
lima
dan
sila.
Panca
artinya “lima”, sedangkan
sila, bermakna “asas”, “dasar”, atau “mandu”. Artinya, Pancasila bisa dimaknai laksana rumusan dan pedoman dalam roh berbangsa dan bernegara.

Sukarno membudayakan 5 sila pada hari terakhir sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato maka dari itu tokoh nan kemudian menjadi Kepala negara RI mula-mula inilah secara spontan itulah tercetus nama Pancasila.

“Sekarang, banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesentosaan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya tak Panca Dharma, sekadar saya namakan ini dengan petunjuk sendiri teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila,” ujar Sukarno, dikutip dari
Risalah BPUPKI
(1995).

Adapun isi 5 sila dalam Pancasila yaitu (1) Rabani yang Maha Esa; (2) Manusiawi yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan nan Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan privat Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut P.J. Soewarno dalam

Pancasila Budaya Nasion Indonesia

(1993), kendatipun ke-5 sila itu adalah rincih yang tidak terpisahkan, doang dalam pelaksanaannya loyal boleh ditelusuri perbedaan keseriusan masing-masing sila. Walaupun satu tetap panca, masing-masing sila lain proporsional asasinya.
Maka, dijabarkanlah butiran-butir pengamalan Pancasila nan terkandung di setiap sila tersebut. Granula-Butir Pengamalan Pancasila pertama kali diatur melalui Ketetapan MPR No.II/MPR/1978. Selepas era reformasi, Permakluman Pengamalan Pancasila disesuaikan juga berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.Pancasila memuat berbagai nilai dan sikap yang sepatutnya diterapkan dalam spirit berbangsa dan bernegara. Sudharmono dalam buku

Bilang Pemikiran Tentang Pancasila dan Undang Undang Radiks 1945

(1997) memaparkan, sikap-sikap yang penting berasal Pancasila itu kemudian diperinci menjadi butir-butir pengamalan.

Yudi Latif privat

Negara Paripurna: Historisitas, Kerasionalan, dan Aktualitas Pancasila

(2011) berpendapat bahwa sila “Keadilan Sosial” (Sila ke-5) merupakan perwujudan nan paling konkret berpokok prinsip-prinisp Pancasila.

Sila ke-5 merupakan suatu-satunya sila internal Pancasila yang dilukiskan dalam Prolog Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan menggunakan pembukaan kerja “
mewujudkan

satu kesamarataan sosial cak bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kaidah keadilan ialah inti dari etik rabani, kalangan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kemandirian rakyat. Dengan pembukaan lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya.

Rumusan itu telah diuraikan Notonegoro melewati buku

Pancasila Pangkal Filsafat Negara

(1974), bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Demokrasi yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Isi Wara-wara Pengamalan Pancasila Sila ke-5

Sila ke-5 Pancasila ialah Keadilan Sosial cak bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki deklarasi pengamalan nan diatur n domestik Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dan sudah diperbaharui setelah Reformasi dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.

 1. Mengembangkan perbuatan nan luhur, nan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 3. Menjaga keadilan antara milik dan pikulan.
 4. Meluhurkan peruntungan turunan lain.
 5. Suka memberi pertolongan kepada hamba allah tak agar dapat berdiri seorang.
 6. Tidak menggunakan hak peruntungan untuk persuasi-operasi yang bertabiat pemerasan terhadap orang lain.
 7. Tidak menggunakan kepunyaan milik lakukan hal-kejadian yang bersifat pemborosan dan kecenderungan kehidupan congah.
 8. Bukan menggunakan hak hoki bikin antagonistis dengan atau merugikan khasiat umum.
 9. Senang bekerja gigih.
 10. Senang menghargai hasil karya orang lain yang signifikan buat kesuksesan dan kesejahteraan bersama.
 11. Suka berbuat kegiatan dalam rangka takhlik kemenangan yang merata dan berkeadilan sosial.


Contoh Pengamalan Sila ke-5 Pancasila di Masyarakat

Istilah Pancasila berusul dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni

panca


dan

sila
.

Lima


artinya “lima”, sedangkan

sila
, seperti introduksi Sukarno, bermakna “asas”, “dasar”, alias “prinsip”.Berikut ini cermin pengamalan Pancasila Sila ke-5 yakni “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang dapat diterapkan dalam usia bermasyarakat:

 • Bersikap adil terhadap sesama anggota awam
 • Mengagungkan hak-nasib baik hamba allah lain di lingkungan masyarakat.
 • Memberikan uluran tangan kepada orang tak tanpa membeda-bedakan.
 • Menjaga kesamarataan antara nasib baik dan kewajiban.
 • Meninggalkan sikap yang bisa menyakiti orang bukan.

(tirto.id –
Pendidikan)


Katib: Iswara N Raditya

Editor: Addi M Idhom


Penyelaras: Yulaika Ramadhani

Source: https://tirto.id/contoh-pengamalan-sila-ke-5-pancasila-di-lingkungan-masyarakat-gbBB