Sahabat Yang Terkenal Kuat Dan Pemberani Adalah

Narasi Sahabat Utusan tuhan –
Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat nabi nan mendapat gelar khulafaur rasyidin mendapat wangsit diutus buat menggilir kepemimpinan Rasulullah. Mereka ialah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Khulafaur Rasyidin ialah sahabat nabi yang minimum sanding dengan Rasulullah SAW baik ketika rasul berdakwah, mencagar nabi dari terjangan padanan-dagi kabilah musyrikin dan menemani Rasul Muhammad SAW dalam menyebarluaskan ilham Islam.

Keempat sahabat Nabi memerintah antara waktu 633-658 M di Jazirah Arab, para sahabat Utusan tuhan memiliki peran utama dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Para sahabat memerintah dengan cara nan bijaksana, cinta berbantahan, serta tetap menjalankan nubuat Islam nan telah diajarkan Nabi Muhammad SAW.


Rekaman Singkat dan Perjalanan Dakwah Sahabat Utusan tuhan


1. Abuk Bakar Ash-Shiddiq

Kisah sahabat nabi nan permulaan adalah Serdak Bakar Ash-Shiddiq yang merupakan salah suatu sahabat Nabi Muhammad SAW nan memiliki cap sempurna Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman sebelum Islam, namanya ialah Abu Ka’bah kemudian diganti oleh Rasul Muhammad SAW menjadi Abdullah.

Serbuk Bakar Ash-Shiddiq lahir sreg tahun 573 M dan wafat plong tahun 634 M.  Nama Serdak Bakar berarti pelopor pagi hari karena teragendakan laki-laki yang masuk Selam purwa bisa jadi. Sedangkan Ash-Shiddiq diberikan karena beliau sentiasa menyungguhkan semua ajaran nan dibawa Nabi Muhammad SAW terutama pada detik peristiwa Isra’ Mi’raj.

Abu Bakar Ash-Shiddiq tersortir menjadi khalifah atas usulan kaum Anshar dan Muhajirin yang sama-sama di antara kedua kaum tersebut memimpikan sendiri khalifah dari kalangan mereka. Kemudian proposisi tersebut ditolak sehingga disimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berkuasa cak bagi mendapatkan kekuasaan dan semua sekata Umar kedelai Khattab maju dan membaiat Abu Bakar.

Sehabis dibaiat, Serdak Bakar Ash-Shiddiq menyampaikan pidatonya yang berisi “taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasulnya di tengah kalian, jika aku bermaksiat maka tidak wajib kalian taat kepadaku”.

Pasca wafat Nabi Muhammad SAW, Tepung Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah yang pertama yang menjadi kepala negara sekaligus pemimpin agama umat Islam dan berlantas sepanjang dua tahun.

Masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghadapi permasalahan-persoalan dari n domestik wilayah di antaranya munculnya utusan tuhan palsu, keramaian murtad, dan pendurhaka zakat. Pasca- berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Tepung Bakar Ash-Shiddiq mengemudiankan buat memerangi gerombolan tersebut (perang mengembalikan kemurtadan).

Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq menyelesaikan permasalahan dalam negeri kemudian mengerjakan ekspansi ke daerah paksina untuk menghadapi armada Romawi dan Persia nan mengancam kedudukan umat Islam. Sahaja, Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal sebelum misi peluasan ini selesai.

Beberapa peradaban yang berkembang puas masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq:

 1. Memasyarakatkan diskusi yang kian demokratis n domestik pemerintahan dan masyarakat.
 2. Menumbuhkan kepatuhan umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan khalifah.
 3. Memopulerkan musyawarah dalam menyikapi setiap permasalahan.
 4. Menyusun mushaf Al-Qur’an.
 5. Membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah.
 6. Memperkokoh militer yang loyalitas dan tangguh di wadah tempur.
 7. Menyejahterakan mahajana secara adil dengan membangun
  baitulmalserta memberdayakan zakat, infaq, ghanimah, serta jizyah.

Masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, harta dari baitul mal dibagikan kepada seluruh umat Islam, bahkan momen Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal, hanya ditemukan sisa satu dirham kerumahtanggaan kekayaan negara. Seluruh umat Islam mendapatkan episode yang setolok dari hasil pendapatan negara. Ciri-ciri perekonomian pada masa Abu Bakar antara lain:

 1.       Menerapkan praktik akad perkulakan sesuai dengan pendirian syariah.
 2.       Tidak menjadikan ahli badar sebagai ketua negara.
 3.       Menegakkan syariat dan memerangi orang-orang yang tak cak hendak menggaji zakat.
 4.       Mendidik rikaz (barang tambang) begitu juga emas, perak, kuningan, besi menjadi sumber pendapatan negara.
 5.       Membidas ketepatan kerumahtanggaan perincian zakat.
 6.       Menerapkan mandu pertepatan kerumahtanggaan distribusi substansi negara.

Temukan berbagai cerita sahabat nabi dalam buku 54 Cerita Sahabat Rasul Kerjakan Anak nan ada dibawah ini dengan ilustrasi dan warna yang menarik serta mudah dipahami.

tombol beli buku


2. Umar bin Khattab

Umar polong Khattab lahir di Kota Makkah catur masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar memiliki cap ideal Umar bin Khattab bin Nufail anak cucu Abdul Uzza Al-Quraysi dari suku Adi. Umar bin Khattab masuk Islam pada waktu kelima selepas kenabian serta menjadi sahabat terdamping Nabi Muhammad SAW lagi menjadi khalifah setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pasca- masuk Islam, Umar menjadi orang tangan kanan Nabi Muhammad SAW spontan penasihat utamanya.

Keluasan suri teladan rasul Muhammad SAW mencakup sernua aspek spirit dan hidup. Siapa pun yang mengenal Rasulullah SAW, tentu tak kuasa bakal bukan mencintainya, bakal tidak terpesona maka itu kepribadiannya. Sentral berjudul 365 Kisah Lengkap Rasul Muhammad, Para Sahabat & Basyar Salih menceritakan 365 narasi lengkap Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para cerdik pandai utama.

tombol beli buku

Karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, berkarakter gigih, dan tidak memiliki rasa gentar, serta sebut bahasanya halus serta fasih. Umar bin Khattab memiliki peran yang samudra dalam sejarah umat Islam berkat perluasan wilayah, di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang bukan.

Umar bin Khattab dikenal perumpamaan majikan yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya kepada rakyat, kebiasaannya ialah melakukan pengawasan serentak dan terkoteng-koteng gelintar daerah tingkat mematamatai semangat rakyatnya.

Ia juga dikenal sebagai manusia yang bijaksana dan jenius. Karena karakternya itulah Umar semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab sehingga kaum Quraisy memberinya gelar “Raja rimba Padang pasir”. Umar bin Khattab pun membujur julukan Duli Faiz karena kecerdasan dan kecepatannya n domestik berpikir.

Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq jatuh linu dan akan menemui ajalnya, akhirnya para sahabat berdebat. Akhirnya para sahabat membidik Abu Bakar dan memintanya untuk menjadwalkan penggantinya. Kemudian Serdak Bakar Ash-Shiddiq memanggil Usman bin Affan dan meminta pendapat kepada Usman mengenai siapa yang layak dijadikan penggantinya.

Usman mengusulkan nama Umar bin Khattab. Kemudian Bubuk Bakar mensyariatkan cak bagi menuliskan salinan wasiat adapun penggantinya merupakan Umar bin Khattab. Setelah Serdak Bakar meninggal, kemudian para sahabat sepakat buat takhlik Umar bin Khattab laksana khalifah. Umar diangkat menjadi khalifah pada tahun 634 M.

3. Keberhasilan Umar bin Khattab

Selam menggantikan Mesopotamia dan sebagian Persia serta menjeput alih Mesir, Palestina, Syiria, Afrika Paksina dan Kekaisaran Byzantium pada hari khalifah Umar bin Khattab. Terdapat dua negara adi daya pada masa itu yakni Romawi dan Persia, keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar bin Khattab.

Sejarah mencatat, puas pertempuran Yarmuk terjadi kawasan Damaskus seputar 20 ribu tentara Islam berhasil cundang pasukan Romawi yang hingga ke 70 mili dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia mungil bagian daksina.

Umar bin Khattab melakukan aktivitas reformasi secara administratif dan mengontrol kebijakan-kebijakan publik. Ia pula menyelenggarakan sensus di seluruh area kekuasan Islam dan puas tahun 638, Umar memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah serta memulai proses pendataan hukum Islam.

Tahun ke-17 hijriah, Umar kacang Khattab membebaskan keputusan bahwa penanggalan Islam moga start dihitung momen kejadian evakuasi. Bilang perkembangan kultur Islam lega masa Umar polong Khattab antara bukan meres politik, ilmu keterangan, seni, bidang sosial, dan agama.

A)  Bidang politik

Kondisi politik pada masa pemerintahan Umar kacang Khattab dalam peristiwa stabil. Perluasan daerah pada waktu ini juga sepan berhasil. Perluasan penyiaran Islam ke Persia sudah dimulai maka itu Khalid bin Walid pada hari khalifah Tepung Bakar yang dilanjutkan oleh Umar. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan kawasan yaitu Makkah, Madinah, Syiria, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.

Pada rezim Umar, menginjak dirintis tata cara menata struktur rezim yang bercorak desentralisasi. Puas periode pemerintahannya, Umar bin Khattab membuat lembaga mahkamah dan menunjuk beberapa hakim yang memiliki integritas dan kepribadian nan baik di antaranya Zaid ibn Tsabit andai Qadhi Madinah, Ka’bah ibn Sur Al-Azdi sebagai Qadhi BAsrah, Ubadah Ibn Sahmit sebagai Qadhi Palestina, Abdullah ibn Mas’ud perumpamaan Qadhi Kufah.

Masa pemerintahan Umar bin Khattab juga mendirikan lembaga pembinaan hukum Islam dan membentuk awak kemiliteran. Kewedanan Islam lebih luas, kemudian Umar bin Khattab mengadakan penyusunan pemerintahan dan peraturan yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian Umar mengekspresikan administrasi manajemen negara dengan membuat khalifah (amiril mukminin) berkedudukan di Ibu Kota Madinah, Gubernur (pengampu) berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Tugas pokok majikan mulai dari khalifah, wali serta bawahannya bertanggungjawab atas maju atau kemunduran agama Islam dan negara. Guna menertibkan jalannya administrasi pemerintahan, Umar juga menciptakan menjadikan dewan negara cak bagi mengatur dan menyimpan uang lelah serta mengeset perekonomian negara, terdaftar mencetak persen negara.

B) Bidang ekonomi

Umar bin Khattab mengatak administrasi negara dengan mencontoh provinsi Persia. Pada masa itu diatur serta ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pidana didirikan dengan maksud memisahkan antara buram yudikatif dan eksekutif. Plong masa ini, jawatan kepolisian juga dibentuk. Umar bin Khattab lagi mendirikan
baitul gana, dan membuat tahun hijriah serta menyetip zakat cak bagi mualaf.

C) Bidang pengetahuan

Puas masa rezim Umar polong Khattab, sahabat-sahabat yang berpengaruh tidak diperbolehkan keluar berusul daerah kecuali atas izin berpokok Umar dan kerumahtanggaan senggat waktu tertentu. Dengan meluasnya area Islam hingga semenanjung Arab, kemudian Umar bin Khattab mensyariatkan para panglima perang apabila mereka berhasil menguasai suatu ii kabupaten, mudahmudahan mereka mendirikan langgar sebagai tempat ibadah dan gerendel pendidikan.

Umar polong Khattab berbuat pengintaian pendidikan di kota Madinah dan menjadikan masjid, pasar, serta mengangkat guru-suhu bikin di tiap-tiap daerah untuk ditugaskan mengajarkan isi Al-Qur’an dan menyebarkan wahyu Islam seperti fiqih kepada penghuni yang baru masuk Islam.

Pada masa rezim ini pula supremsi Islam semakin luas dan terjadi mobilitas para penimba ilmu dari daerah-kawasan yang jauh dari Madinah. Usia menimba ilmu mengenai agama Islam ini mendorong lahirnya sejumlah disiplin-loyalitas ilmu religiositas. Makanya sebab itu, pada periode pemerintahan Umar bin Khattab, pendidikan maju dan negara n domestik kejadian stabil.

hal tersebut terjadi telah ditetapkannya masjid laksana pusat pendidikan dan telah terbentuk sosi-pusat pendidikan Islam di bervariasi daerah tingkat dengan materi nan dikembangkan baik dari bidang bahasa, penulisan, maupun ilmu-ilmu lain. Masa rezim Umar kacang Khattab berlanjut semenjak 634 M hingga 644 M.

Sejauh menjadi pemimpin, Umar memanfaatkan pemerintahannya untuk menebarkan ajaran Islam dan memperluas otoritas ke seluruh tanjung Arab. Sebelum Umar meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium lakukan memilih pemimpin pengganti berpunca salah suatu anggotanya antara tidak Usman, Ali, Zubair, Saad kedelai Abi Waqash, Tholhah, dan Abdurrahman bin Auf.

Insan Umar bin Khattab juga merupakan seseorang yang gemar menyumbang, sebagaimana halnya yang dapat kita baca lega ki akal 99 Kisah Menakjubkan Sahabat Utusan tuhan karya Tethy Ezokanzo.

tombol beli buku


4. Kisah Sahabat Nabi Bernama Usman bin Affan

Usman kacang Affan berasal dari suku Quraisy merupakan khalifah ketiga setelah pemerintahan Umar polong Khattab. Tanda lengkapnya yaitu Usman bin Affan kedelai Abil Ash bin Umayyah. Usman bin Affan memeluk Islam atas ajakan Debu Bakar Ash Shiddiq dan kemudian menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW Usman kedelai Affan mendapat gelar
zun nurainnan bermanfaat punya dua kurat, karena mengawini dua putri nabi Muhammad SAW secara berurutan pasca- salah satunya meninggal.

Usman bin Affan masuk Islam bersamaan dengan Thalhah bin Ubaidillah dan mendapat tantangan dari pamannya yang bernama Hakim. Pamannya terus menyiksa Usman sampai cak bertengger seruan Utusan tuhan Muhammad agar orang-hamba allah Islam berhijrah ke Habsyi. Usman berpindah ke Habsyi bersama Ruqayyah (istri) dan kemudian berpindah pula ke Madinah.

Setiap terjadi perang, Usman selalu hadir menemani Nabi Muhammad SAW, kecuali pada saat perang Badar dikarenakan Usman harus menjaga istrinya yang sedang lindu keras. Usman bin Affan dikenal sebagai sosok yang dermawan, pahit lidah saat itu Usman membeli sumber mata air pecah anak adam Yahudi dan kemudian disedekahkan lakukan seluruh umat Islam momen mendapati musibah kesusahan air di Madinah.

Pada masa itu pula Usman dipercaya memegang kumpulan dokumen-piagam penting dan taktik-rahasia besar. Usman bin Affan menjadi perombak khalifah Umar bin Khattab dengan persaingan yang ketat dengan Ali. Sidang Syura yang dihadiri Usman bin Affan, Thalhah, Zubair polong Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Ali bin Abi Thalib akhirnya memberi mandat kepada Usman bin Affan.  Usman memerintah dari hari 644 M hingga 656 M.

Tahun pemerintahan usman bin Affan adalah perian pemerintahan minimum lama dibandingkan khalifah sebelumnya. Pada musim pemerintahan Usman bin Affan, ia menerimakan tugas kepada Zaid bin Tsabit, Sa’id ibn Ash, Abdurrahman bin Harits, dan Abdullah bin Zubair kerjakan menyalin kembali ayat-ayat Al-Qur’an bersumber lembaran-kepingan naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna.

Seiring berjalannya tahun, mereka berbuntut menghimpun semua Al-Qur’an ke internal sebuah mushaf nan dikenal dengan sebutan Mushaf Usmani. Khalifah Usman bin Affan dulu menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Keberuntungan Usman kacang Affan antara lain:

 1. Menstandarkan cara membaca Al-Qur’an yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayat n domestik satu mushaf.
 2. Membudayakan sistem musyawarah internal nyawa bermasyarakat dan bernegara.
 3. Menertibkan administrasi pemerintahan dengan pendistribusianjob deskyang jelas.
 4. Membangun fasilitas umum.

Dengan kuantitas 50 Kisahan Haru Para Sahabat Nabi daya Mulut nan Terkunci nan ada dibawah ini dapat membantu mengingatkan Anda kepada kejadian-ha; terdahulu yang mungkin terabai, nilai luhur yang sepan dipertahankan, serta buah manis keteguhan iman.

tombol beli buku


5. Kisah Sahabat Nabi Bernama Ali bin Abi Thalib

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan putra Serdak Thalib pakcik Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sejak kerdil telah dididik dalam rumah tangga Rasul Muhammad SAW. Segala pemberontakan nan ditempuh oleh Nabi juga diikuti oleh Ali, kecuali perang Tabuk karena anda disuruh menjaga kota Madinah.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa umur Anak lelaki Khattab berkata, “Ali ibn Abi Thalib adalah individu yang paling ahli memutuskan hukum di antara kami semuanya”. Khalifah Ali kedelai Abi Thalib merupakan turunan yang pertama bisa jadi masuk Islam bermula kalangan anak-anak. Utusan tuhan Muhammad sejak kecil diasuh maka itu kakeknya Abdul Muthalib kemudian setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya Duli Thalib.

Karena Rasulullah hendak mengganjar jasa pamannya, maka Ali diasuh oleh Utusan tuhan Muhammad. Karena kecerdasan dan kedekatannya dengan Rasulullah, ia terdaftar orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Keberaniannya juga terkenal dan hampir seluruh perang yang dipimpin Rasul Muhammad SAW, Ali polong Abi Thalib pelahap berada di pasukan terdepan.

Sreg tahun pembaiatan, Ali berceramah selepas diangkat bikin menjadi khalifah yaitu “Wahai basyar, kamu telah membuatku sebagaimana nan telah kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang bertambah dahulu daripadaku. Aku doang boleh menolak sebelum jatuh sortiran. Apabila pilihan mutakadim jatuh, maka tidak boleh menolak lagi.

Pater harus patuh dan rakyat harus ki ajek. Baiat terhadap diriku ini merupakan baiat yang rata yang masyarakat. Barangsiapa yang memungkirinya maka terpisahlah kamu bermula agama Islam”. Pada masa itu, masih ada sahabat-sahabat yang masih belum mau mengakui Ali sebagai khalifah antara lain, Hasan Ibnu Tsabit, Bubuk Sa’id al-Khudri, dan Ka’ab polong Malik.

Keberhasilan-keberhasilan pada periode Khulafaur Rasyidin antara bukan:

 1. Memberlakukan mushaf standar pada masa Usman kacang Affan.
 2. Menjaga keutuhan Al-Qur’an dan mengumpulkannya dalam tulangtulangan mushaf pada waktu Abu Bakar Ash Shiddiq.
 3. Sahabat-sahabat nabi mulai memencar ke pelosok bikin menyiarkan agama Selam dengan berpegang setia pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Temukan pula narasi Abu Ayub yang melowongkan lantai kondominium atasnya kerjakan Rasulullah SAW habis disana pada buku Kisahan Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi yang suka-suka dibawah ini.

tombol beli buku

Nah, itulah penjelasan tentang kisah sabahat utusan tuhan yang dapat kita teladani aturan baik dan perilaku mulianya. Nambi Muhammad SAW adalah bani adam yang baik dan luhur, makara tidak heran jika kamu kembali dikelilingi maka itu basyar-orang yang indah pula. Jika Grameds ingin mengetahui kisah sahabat nabi lebih lengkap pun bisa kunjungi koleksi buku Gramedia di http://www.gramedia.com seperti rekomendasi buku berikut ini:

Rekomendasi Sosi Kisah Sahabat Nabi Gramedia

Sobat Gramedia, bagi kamu yang sedang mengejar referensi akan halnya kisah-kisah sahabat nabi, dia bisa membelinya di Gramedia secara online dengan klik link berikut ini.

Sirah 60 Sahabat Nabi Saw
Sirah 60 Kisah Sahabat Nabi

tombol beli buku

“Dan perang Shiffin pun pecah. ‘Ammar yang menginjak usia 93 tahun maju dengan gagah kesatria. Langkahnya sama dengan layaknya perjaka 30 tahunan. Keberaniannya tidak susut makanya nasib. Melihat, Ammar kedelai Yasir berada di tengah-paruh pasukan Ali ra., Muawwiyah nan memimpin perlawanan terlihat gentar. Siaran tentang kematian ‘Ammar di tangan pemberontak sekali lagi terngiang di kepalanya.

Muawwiyah mewanti-wanti pasukannya buat tidak melawan ‘Ammar. Agar merek perejah tidak melekat lega dirinya dan pasukannya.” Saat disebut nama Bubuk Bakar as Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman kedelai Affan dan Ali kacang Abi Thalib (radiallahu anhum), sudah banyak yang mengenal kemustajaban mereka.

Tapi ternyata intern kultur nabawiyah yang dibangun maka dari itu Baginda Nabi beserta sahabat bermunculan banyak permata yang berkilau. Mereka menorehkan kisah-kisah nyata yang bukan rapik. Tak pula belaka dongeng nan tanpa bukti. Tapi kisah nyata yang terukir intern sejarah keemasan Islam. Kisah nan akan membawa kita pada osean hikmah dan teguhnya sebuah keagamaan.

Di sini kita akan membaca betapa mulianya enam puluh orang anak adam yang semasa hidupnya telah bernasib baik jaminan timbrung suralaya oleh Rasulullah saw. Dari mereka kita bisa mengaram biografi calon penghuni surga. Merupakan nan kudus hatinya dari rasa cemburu, yang tinggal patuh memegang janji tunak, yang lalu dermawan dan mengejar keridhaan Halikuljabbar di paruh raksasa harta benda.

Saudaraku, kalian akan diajak mengagumi kecerdasan Ibnu Abbas ra. Lagi mengenal manusia-orang nan bisa jadi penampilannya tidak menjujut, rambutnya galau penuh serbuk, tapi saat sira menggotong tangan bagi berdoa, maka ‘Arsy akan bergetar. Dan tahmid-takbir mereka tak terhijab. Subhanallah…. Mari mendaras, mari merindu mereka yang telah menjadi cahaya kebudayaan Selam. Karena mereka pernah ada. Karena mereka maujud!

99 Kisah Menakjubkan Sahabt utusan tuhan

99 Kisah Menakjubkan Sahabat Nabi

tombol beli buku

Para sahabat bagaikan bintang-medali di langit. Bertaburan menyigi bumi dengan kilat keislaman. Dengan berkat mereka-lah, Islam tersebar di wajah marcapada. Bagaimana para sahabat ini seperti itu teguh menjalankan tugas?

Apa yang membuat hayat mereka tetap berkobar? Kita bisa mengetahuinya dengan mendaras 99 Kisah Menakjubkan Sahabat Utusan tuhan ini. Cerita-kisah yang tertoreh dengan ti nta emas dalam sejarah Islam dirangkum menjadi bacaan menghirup yang mudah dimengerti .

Baca yuk kisah:

 1. Abdullah bin Hudzafah yang kepalanya dicium semua manusia,
 2. Abdurrahman bin Auf saudagar karim,
 3. Asma yang keteter,
 4. Hanzalah dimandikan malaikat
 5. Khadijah sang istri setia
 6. Safi nah dan harimau ajaib
 7. Umar polong Khatt ab gemar bersedekah
 8. Ukasah ingin memeluk tubuh Rasulullah.

Selamat membaca kisah sahabat-sahabat luar biasa ini, ya. Semoga kita bisa meneladani dan mengikuti jejak mereka.

40 Kisah Sahabat Nabi yang Memiliki Karamah

tombol beli buku

Karamah hanya diberikan kepada hamba-cucu adam yang moralistis-ter-hormat percaya dan bertakwa kepada-Nya. Mereka inilah yang disebut dengan wali Tuhan. Banyak karamah yang dimiliki oleh penanggung jawab Allah, dalam buku ini akan dikhususkan puas pembahasan 40 karamah para sahabat Rasulullah.

Dapatkan pusparagam buku lainnya belaka di toko buku terbesar di Indonesia, gramedia.com. Kamu pula bisa mendapatkan banyak potongan harga baik membelinya secara online atau datang ke toko langsung.

Artikel Terkait Cerita Sahabat Rasul

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital tahun waktu ini yang menganjuri konsep B2B. Kami hadir untuk melampiaskan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami menutupi sekolah, universitas, korporat, sampai medan ibadah.”

logo eperpus

 • Custom log
 • Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
 • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Ia
 • Cawis dalam mimbar Android dan IOS
 • Tersedia fitur admin dashboard cak bagi melihat laporan analisis
 • Proklamasi statistik lengkap
 • Aplikasi lega dada, praktis, dan efisien

Source: https://www.gramedia.com/best-seller/kisah-sahabat-nabi/